30.12.2017

Det gråter et barn

1

Det gråter et barn i den frosne natt.

Det gråter mot mørket – forrådt, forlatt.

 

Og slektens håp gjennom tusen  år

som lutende skygger rundt barnet står.

 

Vanmektige drømmer! Frihet og fred –?

– Det gråter et barn i mørket et sted.

 

Gråten fyller all verdens rum.

Men himmelen tier. Gud er stum.

 

Det fins inga frelse, det fins ingen fred

så lenge Mannen gjør Barnet fortred.

 

2

De seirer som vinnes med vold og vondt

er alltid tap – på en indre front.

 

Vi dreper i Barnet vår drømte dag.

Og ravnene varsler de nye slag.

 

Å, tider må komme da mennesket ser

at framtidens frelse er barn – som ler!

Hans Børli