19.02.2018

Den svarte hesten

(Ved Delacroix’s bilde «Massakren på Scios»)

 

Den svarte hesten traver.

Vind i fakset.

Blod på høvene.

Mange røde marker

har den lagt bak seg.

 

Gaugamela,

Scios, Solferino – – –

Rytteren sov under fluesvermer,

under ravnesvermer,

ble til vakre kvite knokler.

Perser, tyrker, tysk husar –

Den svarte hesten traver.

 

Eugène Delacroix

mante den fast til lerretet

med sin flammende pensel,

Pablo Picasso bandt den i et skrik

på redselens torg i Guernica.

 

Men den svarte hesten slet seg.

 

Salen tom.

Skabrakket blodig.

Den svarte hesten traver.

Hans Børli