19.08.2018

Den navnløse

Kristendommen – tja,

den kan være temmelig lunken.

Som lukten av prestefis

i sakristiet.

 

Alt dette ulne Jesus-pratet

har gjort Vårherre til

en tannlaus gammel gubbe

som lever på kår hos Sønnen.

Er det rett å ta lynet ut av Jehovas hånd

på denne snakkesalige måten? Nei –

den som alltid ferdes til fots

under åpen himmel, den som

skjelver for tordenværets velde,

slåss mot vinterstormene,

lytter ved sommerengene,

han aner

en høgere guddom:

Den ansiktsløse, Den navnløse

som bor i boliger av lys

der du må legge av deg din menneskehám

ved porten før du trår inn,

slik husmennene i gamle dager

måtte kippe av seg de jordete skoene

før de gikk inn til husbonden.

 

Det er ikke mulig for oss mennesker

å uttale Den navnløses navn

fordi vi har ord

og tunge.

Hans Børli