28.03.2018

Borgerbrev av universet

Du kjenner

stjerneduft i dine hender

når du har vært hos dagene

og rørt ved gudstanken i

de tusen ting av tålmod:

En ljå hengt opp i furua

på tunet i kveldssol, ei rive

fortrolig stødd mot gangveggen

med våt hå i tinnene.

Midt på det handslitte skaftet

sitter en snutebille,

svart og snirklet som

en gotisk bokstav.

 

Alt dette små små

som passer i låsen

og åpner portene for deg

inn til noe uendelig Stort –

 

Skyggen av et grasstrå

som sirlig fjærpennskrift

over stien foran din fot:

Den Høyestes signatur

under ditt  borgerbrev

av universet.

Hans Børli