20.06.2018

Bilde

Vår vilje til å nå hverandre

med ondskaps skarpe odd

henger krum som en hunnerbue

på flanken av vindens hest.

Mens det vesle gode ordet

vi aldri turde si hverandre,

søker skjul innerst i hjertet

lik en liten haraunge

som sitter på bakbeina

og kikker skremt over villgraset.

Hans Børli