29.10.2018

Barnekongens grav

Nei – fåfengt!

Alt du sier om din barndom,

forteller bare hvem du er

i dag.

 

Dypt kan du grave i sinnet

på leiting etter det døde barnet i deg.

Trenge helt inn til begynnelsens

dunkle krypt.

Men seglene er brutt; tiden

er en gravrøver. Du står

i fakkelskjæret under de dryppende hvelv

og ser ditt herjete Nå-ansikt speilt

i stillhetens øye som stirrer

fra barnekongens tomme sarkofag.

Hans Børli