11.08.2021

Å være menneske

Å være menneske er en sykdom.

Helbredelse er umulig,

men all vår streben består i

å finne et smertestillende middel.

Hans Børli