Oppistun

Oppistuen Børli på Fjeldskogen er husmannsplassen der Hans Børli vokste opp (1918-1989). Stedet ligger i Eidskog kommune og ble ryddet av skogfinner tidlig på 1700-tallet. Børli-familien ble knyttet til stedet da Hans Børlis oldefar bosatte seg her i 1860, som husmann under godseier Haneborg i Høland. Hans Børli bodde i barndomshjemmet inntil han i 1946 giftet seg og flyttet til Tobøl.

Huset og omgivelsene er skildret i Børlis selvbiografi Med øks og lyre (1988) og i dikt som «Ved Børen sjø». Huset eies i dag av Stangeskovene. Hans Børli-selskapet leier stedet, og har siden 1991 et årlig kulturarrangement her, Junikveld, som blir arrangert første søndag i juni måned. På tunet på Oppistuen står det en byste av Hans Børli av kunstneren Svein Tore Kleppan.