Børheim

“Børheim” var Hans Børlis hjem på Tobøl i Eidskog kommune. Her bodde han sammen med kone og datter fra 1962 til sin død i 1989. Boligen er fortsatt i familiens eie og vil ved spesielle anledninger være åpen for publikum i jubileumsåret 2018.