Om jubileet

Det offisielle startskuddet for Hans Børli-jubileet gikk 8. desember 2017, nøyaktig ett år før 100-årsdagen. Denne dagen begynte ordfører i Eidskog Kamilla Thue å publisere sine favoritter blant Hans Børlis dikt på Børli-jubileets nettside – noe ordføreren vil gjøre hver dag frem til selve jubileumsdagen 8. desember 2018.

Målet med jubileet er å aktualisere Hans Børlis forfatterskap for nåværende og kommende generasjoner.

Partnere

Eier av jubileet er Børlis hjemkommune Eidskog, som samarbeider om prosjektet med Hans Børli-selskapet, Børli-familien, Aschehoug forlag, Sparebank1 Østlandet, Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og Anno museum. Jubileumskomiteen består en bredt sammensatt hovedkomité og en arbeidsgruppe. Ordfører Kamilla Thue er leder av hovedkomitéen og Randi Heggland Strøm er tilsatt som prosjektleder for Hans Børli-jubileet.