Om jubileet

Det offisielle startskuddet for Hans Børli-jubileet gikk 8. desember 2017, nøyaktig ett år før 100-årsdagen. Denne dagen begynte ordfører i Eidskog Kamilla Thue å publisere sine favoritter blant Hans Børlis dikt på Børli-jubileets nettside – noe hun gjorde hver dag fram til selve jubileumsdagen 8. desember 2018.

Målet med jubileet var å aktualisere Hans Børlis forfatterskap for nåværende og kommende generasjoner.

Partnere

Eier av jubileet var Børlis hjemkommune Eidskog, som samarbeidet om prosjektet med Hans Børli-selskapet, Børli-familien, Aschehoug forlag, Sparebank1 Østlandet, Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune og Anno museum. Jubileumskomiteen bestod av en bredt sammensatt hovedkomité og en arbeidsgruppe. Ordfører i Eidskog kommune, Kamilla Thue, var leder av hovedkomitéen og Randi Heggland Strøm overtok som prosjektleder for Hans Børli-jubileet etter Margunn Vikingstad i april 2018.