Seminar om Børlis forfatterskap (dag 2)

Dato:3. november 2018
Sted:Kongsvinger, Gyldenborg, Anno museum
Tid:09:15 - 15:45

Høgskolen i Innlandet, Institutt for humanistiske fag, ved forskergruppa Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk, arrangerer et to-dagers internasjonalt seminar om Hans Børlis diktning i Kongsvinger. Det er professor Ole Karlsen som leder seminaret om Børlis forfatterskap.

Det er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding eller deltakeravgift.

Høgskolen i Innlandet vil gi ut en vitenskapelig antologi om Børlis diktning i etterkant av seminaret.

Den 14. og 15. mars 1997 ble det arrangert et større seminar om Hans Børlis forfatterskap på Flisa i Solør. Seminarinnleggene ble utviklet til artikler og utgitt i antologien «svarttrost-strupen så hvit av toner». Om Hans Børlis forfatterskap året etter. Siden den gang har det, iallfall i akademisk sammenheng, med noen få hederlige unntak vært stille omkring forfatterskapet. Mens Flisa-seminaret omhandlet ulike sider ved forfatterskapet, poesi så vel som prosa, vil seminaret denne gang så å si utelukkende være orientert mot Børlis lyrikk fra ulike perspektiver. Poetologiske spørsmål, økokritikk, ekfrastikk, religiøsitet, formidlingsproblematikk er sentrale stikkord for seminaret, og likeledes vil Børli som skogen, skogsarbeidet og naturens dikter stå sentralt i tillegg til nærlesning av enkelttekster.

Forelesere er professor emeritus Geir Vestheim (Bø), forfatter Hanne Bramness (Berlin), professor Hans Kristian Rustad (Oslo), forfatter Levi Henriksen (Kongsvinger), professor Sissel Furuseth (Oslo), stipendiat Elin Stengrundet (Bergen), forfatter Kjartan Hatløy (Salbu), religionsviter Synnøve Sakura Heggem (Rena), professor Thomas Seiler (Bø), førsteamanuensis Ingrid Nielsen (Stavanger) og professor Ole Karlsen (Hamar).

Program for begge dagene:

Fredag 2. november:

10.00 – 10.15: Velkommen v/fungerende ordfører Berit Haveråen, Eidskog og professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet

10.15 – 11.15: Forfatter Levi Henriksen, Kongsvinger: «jeg kom dit i snauslitt sjeviot; / satt bygdeblyg som du hos boklærd folk / som snakket sakkyndig om LITTERATUR.» (fra «Til Sergei Jesenin», 1976).

11.15 – 12.15: Professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet: Hans Børli om diktning – i prosaen

Lunsjpause

13.15 – 14.15: Professor Thomas Seiler, Universitetet i Sørøst-Norge: «Snøvåte ord» – snøens betydning i Børlis metapoetiske diktning

14.15 – 15.15: Trubadur Lars Klevstrand, Oslo: Vinternatt. En sangforelesning

Kaffepause

15.45 – 16.45: Forfatter Hanne Bramness, Berlin: Skogen har dobbel bunn

16.45 –17.45: Professor Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo: Hans Børlis ekfraser

 

Lørdag 3. november

9.15 – 10.15: Førsteamanuensis Ingrid Nielsen, Universitetet i Stavanger: Stillhet, lyd og stemme hos Hans Børli

10.15 – 11.15: Forfatter Kjartan Hatløy: Uvitskapleg om døden. Om «Drøm» og «Du møter dine døde» (frå Kyndelsmesse, 1972).

Kaffepause

11.45 – 12.45: Professor emeritus Geir Vestheim, Universitetet i Sørøst-Norge: Hans Børlis forfattarskap i eit litteratursosiologisk og kulturpolitisk perspektiv

Lunsjpause

13.45 – 14.45: Religionsviter Synnøve Sakura Heggem, Rena: Hva skjer når Børlis poesi møter livsfortellinger, kirkerom og ritualer?

14.45 – 15.45: Professor Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo: Børli i bruk

Avslutning

 

Takk til Sparebankstiftelsen Hedmark for støtte til dette seminaret.

Sted: Anno museum, Gyldenborg, Kongsvinger

Tid: Fredag 2. november – lørdag 3. november 2018

Åpent for alle. Ingen påmelding eller deltakeravgift.

Faglig ansvarlig: Professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet