20.12.2017

Helt ensom ble jeg aldri

Helt ensom ble jeg aldri, trass i alt.

Stjernene på himmelen var mine søstre,

vinden en gammel venn

fra barndommens barfotsomrer

i villblomstbakkene ved Børen sjø.

Jeg levde dager i vennskap med ting

av nærhet og fred, dager

da ansiktet nede i kilden smilte

skjønt det var mitt eget.

 

Og nå, nå har jeg levd lenge nok til

å høre døden synge i mine årer.

Det er som en stor fred,

et løfte om engang å få bo

på kontinenter inne i fuglesangen.

Hans Børli