18.07.2018

Ville vinger

Når de ville fuglene flyr

gjennom mørket inne i meg

og riper med kalde vingespisser

i duggen på hjertet mitt,

da vet jeg

hetere enn forsoning

at all steinen i mitt liv,

alt tungt som ble lagt på meg,

var til bare for at

jeg bedre skulle kjenne

disse pinefullt salige

snert av ville vinger.

Hans Børli