Fagseminar om Hans Børlis diktning

Høgskolen i Innlandet, Institutt for humanistiske fag, ved forskergruppa Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk, arrangerte et to-dagers internasjonalt seminar om Hans Børlis diktning i Kongsvinger i begynnelsen av november. Det var professor Ole Karlsen som ledet seminaret om Børlis forfatterskap. Høgskolen i Innlandet vil gi ut en vitenskapelig antologi om Børlis diktning i etterkant av seminaret.

Forelesere var professor emeritus Geir Vestheim (Bø), forfatter Hanne Bramness (Berlin), professor Hans Kristian Rustad (Oslo), forfatter Levi Henriksen (Kongsvinger), trubadur Lars Klevstrand (Drammen), professor Sissel Furuseth (Oslo), stipendiat Elin Stengrundet (Bergen), forfatter Kjartan Hatløy (Salbu), religionsviter Synnøve Sakura Heggem (Rena), professor Thomas Seiler (Bø), førsteamanuensis Ingrid Nielsen (Stavanger) og professor Ole Karlsen (Hamar).

Program:

 • Velkommen v/fungerende ordfører Berit Haveråen, Eidskog og professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet
 •  Forfatter Levi Henriksen, Kongsvinger: «jeg kom dit i snauslitt sjeviot; / satt bygdeblyg som du hos boklærd folk / som snakket sakkyndig om LITTERATUR.» (fra «Til Sergei Jesenin», 1976).
 • Professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet: Hans Børli om diktning – i prosaen
 • Professor Thomas Seiler, Universitetet i Sørøst-Norge: «Snøvåte ord» – snøens betydning i Børlis metapoetiske diktning
 • Trubadur Lars Klevstrand, Oslo: Vinternatt. En sangforelesning
 • Forfatter Hanne Bramness, Berlin: Skogen har dobbel bunn
 • Professor Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo: Hans Børlis ekfraser.
 • Førsteamanuensis Ingrid Nielsen, Universitetet i Stavanger: Stillhet, lyd og stemme hos Hans Børli
 • Forfatter Kjartan Hatløy: Uvitskapleg om døden. Om «Drøm» og «Du møter dine døde» (frå Kyndelsmesse, 1972).
 •  Professor emeritus Geir Vestheim, Universitetet i Sørøst-Norge: Hans Børlis forfattarskap i eit litteratursosiologisk og kulturpolitisk perspektiv
 • Religionsviter Synnøve Sakura Heggem, Rena: Hva skjer når Børlis poesi møter livsfortellinger, kirkerom og ritualer?
 • Professor Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo: Børli i bruk

 

Takk til Sparebankstiftelsen Hedmark for støtte til dette seminaret.

Takk til Anno Museum for samarbeidet.