Prosjektleder for Hans Børli-jubileet

Randi Heggland Strøm overtok som prosjektleder for Hans Børli-jubileet i april, etter at Margunn Vikingstad gikk ut i permisjon.

Randi har vært biblioteksjef i Eidskog kommune siden 2014 og har engasjert seg i formidling av Børli på både tradisjonelt og nyskapende vis gjennom flere år. Nå har hun overlatt ansvaret for oppgavene på biblioteket til gode kollegaer ut året. Bekjentskap med Børli stiftet hun på folkehøgskole midt på 1990-tallet, og i 2001 flyttet hun til Eidskog etter fullførte studier innen pedagogikk, miljøfilosofi, sosiologi, nordisk språk og litteratur og muntlig fortellekunst. Av nyere dato har hun utdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Prosjektlederen ønsker å styrke arbeidet med formidling av forfatterskapet til Hans Børli fordi hun opplever at tekstene fortsatt har noe å si til mennesker i dag. Mange av diktene er av en så høy kvalitet at de ikke går ut på dato, selv om han som skrev dem ville fylt 100 år i 2018, sier hun. Ordene fortsetter å gi mening til nye mennesker og de som leser kan oppleve ulik mening i samme dikt, fordi de leser det fra sitt individuelle perspektiv. Børli kan leses av både ateister og troende, politisk røde, grønne og blå – men ingen kan putte han i en bås og si; «Vi har han nå!».

Randi Heggland Strøm har i en årrekke jobbet med formidling rettet mot barn og unge. Hun ønsker å bidra til oppfylling av prosjektets mål; – å aktualisere Hans Børli ikke bare for de eldre, men også for de yngre generasjoner og jobbe for etablering av varige verdier. Jubileet skal ikke bare være en fest og et vindkast, men starten på noe grunnleggende som vi kan bygge videre på. Identitet, tilhørighet og opplevelsen av mening er noen av byggesteinene i samfunnet som ikke er så lette å få øye på, men som dette prosjektet er ment å styrke  fundamenteringen av.