Prosjektarbeid om Børli på Solvang skole

Dette arbeidet er laget av 5. trinn på Solvang skole i Øyer. Der har alle trinn arbeidet med hvert sitt tema relatert til Børli: Skogen og skogsarbeidet – Respekten for naturen – Mor – Tro og tvil – De små og nære ting – Tiden og evigheten – Undertrykkelse og kontrastene i verden.

Børli, Solvang skole 5. trinn