Prosjektleder for Hans Børli-jubileet

I et helt år skal hele nasjonen bli bedre kjent med Hans Børlis forfatterskap. Margunn Vikingstad (45) er ansatt som prosjektleder i 50 %.

Vikingstad har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitet i Oslo og har oversatt skjønnlitteratur, hovedsaklig fra fransk. Hun er i tillegg litteraturkritiker og har skrevet i Dag og Tid frem til 2013. Nå er hun litteraturkritiker i Morgenbladet. Vikingstad har ellers vært prosjektleder i NORLA (Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet) og prosjektleder ved Norsk barnebokinstitutts forfatterutdanning i faglitteratur for barn og unge.

– Jeg har allerede et forhold til Hans Børlis diktning, men gleder meg til å sette meg enda mer inn i Børlis litteratur og liv – og å lese enda flere av diktene hans, sier Vikingstad.

8. desember i år er første markering med et musikalsk arrangement i Eidskog. Da skal Sigmund Groven og Marianne Bye framføre et spesialkomponert verk i anledning jubileet.

– Vi ønsker å bruke jubileumsåret til å løfte Hans Børli opp på et nasjonalt nivå. Mange har allerede et forhold til poeten Hans Børli, men vi ønsker at det skal bli enda flere. Det betyr arrangement om Børlis diktning også utenfor distriktet, sier Vikingstad og Eidskog-ordfører Kamilla Thue.

Det hele vil bli avrundet med en festforestilling lokalt og en i Oslo på Hovudscenen på Det Norske Teatret.